Chính sách hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: 16 tháng 9, 2022

Kính gửi Quý khách hàng,

Cảm ơn bạn đã sử dụng Tài khoản Quảng cáo Agency TikTok của chúng tôi!

TikTok là nền tảng video dạng ngắn hàng đầu, nơi tính chân thực được tôn vinh và các xu hướng được sinh ra. Một nơi mà các thương hiệu thuộc mọi quy mô và ngành nghề có thể được nhìn thấy, phát triển lượng người theo dõi của họ, thúc đẩy kết nối khách hàng và đạt được kết quả thương mại.

Quảng cáo TikTok là xu hướng chủ đạo đối với một số người bán; do đó, việc duy trì và tuân thủ chính sách của tài khoản quảng cáo là ưu tiên hàng đầu của Mega Digital với tư cách là Đối tác của TikTok cũng như với tư cách là nhà cung cấp tài khoản cho khách hàng.

Chính sách hoàn tiền này nhằm mục đích bảo vệ những khách hàng đang sử dụng tài khoản quảng cáo do một trong các tài khoản TikTok Business Center của Mega Digital tạo ra và để bảo vệ mối quan hệ Đối tác của Mega Digital với TikTok. Khi cộng tác với Mega Digital, bạn đồng ý thừa nhận các chính sách sau:

  1. Phí giao dịch (nếu có), phí thuê tài khoản và thuế không được hoàn lại.
  2. Tín dụng quảng cáo đã chỉ định không được hoàn lại nhưng có thể được chuyển sang một tài khoản quảng cáo TikTok khác trong cùng một TikTok Business Center theo thẩm quyền của Mega Digital, miễn là khách hàng chưa bao giờ vi phạm Chính sách quảng cáo của TikTok (Ví dụ: Bán sản phẩm / dịch vụ bị hạn chế và / hoặc bị cấm)
  3. Nếu Tài khoản quảng cáo của Mega Digital bị tạm ngưng do Khách hàng vi phạm chính sách Quảng cáo TikTok, chúng tôi có quyền giữ lại 100% tín dụng chưa sử dụng của Khách hàng và số dư quảng cáo bên ngoài Tài khoản Ads như một khoản bồi thường cho việc mạo hiểm đối tác của chúng tôi với TikTok.

Các chính sách này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, hãy nhớ truy cập trang này thường xuyên.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Mega Digital