Mega Digital Logo
TikTok
TikTok

Chính sách hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: 27 tháng 5, 2024​

Chính sách hoàn tiền của Mega Digital được áp dụng cho toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến việc tạo và chạy các chiến dịch quảng cáo, bất kể thành công hay thất bại.

Điều kiện hoàn tiền

 • Tất cả khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Mega Digital trước khi bất kỳ chiến dịch nào bắt đầu.
 • Khách hàng cần phải cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các vấn đề liên quan đến chính sách hoặc lệnh cấm để được phê duyệt chiến dịch quảng cáo.
 • Trước khi các chiến dịch được khởi chạy, khách hàng phải thông báo cho Agency về bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm, dịch vụ, bản sao quảng cáo hoặc quảng cáo. Trường hợp nhà quảng cáo không thông báo với Mega Digital, nếu phát hiện sai phạm trong nội dung quảng cáo, chúng tôi sẽ trích $50 từ ngân sách quảng cáo làm phí phạt vi phạm chính sách.
 • Khách hàng phải đồng ý để Agency theo dõi các chiến dịch của mình thường xuyên và thông báo cho Agency về bất kỳ sự khác biệt hoặc khiếu nại nào từ  người dùng.
 • Khách hàng phải tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà nền tảng quảng cáo áp đặt liên quan đến chiến dịch quảng cáo.
 • Khách hàng phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phí liên quan trước khi chiến dịch bắt đầu.
 • Agency có quyền chấm dứt bất kỳ chiến dịch nào hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào nếu có bất kỳ nghi ngờ về gian lận hoặc hành vi phi đạo đức.

Chính sách hoàn tiền

 • Số dư được hoàn trả là ngân sách quảng cáo chưa chi tiêu còn lại trong tài khoản quảng cáo, hay số dư tài khoản quảng cáo;
 • Số dư được hoàn trả không bao gồm phí thuê tài khoản quảng cáo, thuế hoặc các chi phí phát sinh khác trong thời gian cung cấp dịch vụ của agency;
 • Số dư được hoàn trả bao gồm phí thuê tài khoản quảng cáo, thuế hoặc chi phí phát sinh trong thời gian cung cấp dịch vụ của agency khi và chỉ khi khách hàng không truy cập vào tài sản của agency cũng như không đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với tài sản đó.

Phương thức thanh toán

 • Ngân sách quảng cáo: Việc phân bổ lại ngân sách quảng cáo cho một tài khoản quảng cáo khác dưới sự ủy quyền của Mega Digital được cung cấp cho khách hàng không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được đề cập trong phần “Điều kiện hoàn tiền”.
 • Phương thức thanh toán ban đầu: Khoản hoàn trả sẽ được cấp cho phương thức thanh toán ban đầu mà khách hàng sử dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là một số phương thức thanh toán có thể không đủ điều kiện để được hoàn tiền.
 • Quá trình hoàn tiền có thể mất vài ngày hoặc hơn, tùy thuộc vào phương thức thanh toán của khách hàng, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng cung cấp sai địa chỉ nhận tiền hoặc phương thức thanh toán của khách hàng bị hủy bỏ, đình chỉ bởi nhà cung cấp.

Mega Digital có quyền thay đổi nội dung của Chính sách hoàn tiền này mà không cần thông báo trước. Hãy thường xuyên truy cập trang này để nắm được các chính sách mới nhất của chúng tôi.

Trân trọng,

Bộ phận bán hàng

Công ty Cổ phần Mega Digital