TikTok

Chính sách hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: 16 tháng 2, 2023

Chính sách hoàn lại tiền của Mega Digital phụ thuộc vào việc tuân thủ các điều khoản cụ thể giữa Agency và khách hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến việc tạo và chạy các chiến dịch quảng cáo, bất kể thành công hay thất bại. Trong một số trường hợp cụ thể, Agency có thể hoàn lại một phần tiền nếu các chiến dịch không đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng:

Điều kiện hoàn tiền

 • Tất cả khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Mega Digital trước khi bất kỳ chiến dịch nào bắt đầu.
 • Khách hàng cần phải cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm các vấn đề liên quan đến chính sách hoặc lệnh cấm để được phê duyệt chiến dịch quảng cáo.
 • Trước khi các chiến dịch được khởi chạy, khách hàng phải thông báo cho Agency về bất kỳ thay đổi nào đối với sản phẩm, dịch vụ, bản sao quảng cáo hoặc quảng cáo.
 • Khách hàng phải đồng ý để Agency theo dõi các chiến dịch của mình thường xuyên và thông báo cho Agency về bất kỳ sự khác biệt hoặc khiếu nại nào từ  người dùng.
 • Khách hàng phải tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà nền tảng quảng cáo áp đặt liên quan đến chiến dịch quảng cáo.
 • Khách hàng phải thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phí liên quan trước khi chiến dịch bắt đầu.
 • Agency có quyền chấm dứt bất kỳ chiến dịch nào hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào nếu có bất kỳ nghi ngờ về gian lận hoặc hành vi phi đạo đức.

Chính sách hoàn

 • Số dư được hoàn trả là ngân sách quảng cáo chưa chi tiêu còn lại trong số dư tài khoản quảng cáo;
 • Số dư được hoàn trả không bao gồm phí thuê tài khoản quảng cáo, thuế hoặc các chi phí phát sinh khác trong thời gian cung cấp dịch vụ của agency;
 • Số dư được hoàn trả bao gồm phí thuê tài khoản quảng cáo, thuế hoặc chi phí phát sinh trong thời gian cung cấp dịch vụ của agency khi và chỉ khi khách hàng không truy cập vào tài sản của agency cũng như không đưa ra bất kỳ thay đổi nào đối với tài sản đó.

Phương thức thanh toán

 • Ngân sách quảng cáo: Việc phân bổ lại ngân sách quảng cáo cho một tài khoản quảng cáo khác dưới sự ủy quyền của Mega Digital được cung cấp cho khách hàng không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được đề cập trong phần “Điều kiện hoàn tiền”.
 • Phương thức thanh toán ban đầu: Khoản hoàn trả sẽ được cấp cho phương thức thanh toán ban đầu mà khách hàng sử dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là một số phương thức thanh toán có thể không đủ điều kiện để được hoàn tiền.
 • Khách hàng cũng nên lưu ý rằng quá trình hoàn tiền có thể mất vài ngày, tùy thuộc vào phương thức thanh toán.

Các chính sách này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Hãy thường xuyên truy cập trang này để cập nhật các chính sách mới.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Mega Digital

Bộ phận bán hàng